ВУЗ ШАГ
   

Визирська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Профорієнтація

Одеський коледж комп'ютерних технологій

Адреса: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5/2
Телефон: (048) 788-2147
Сайт: www.okkt.od.ua

Навчання і вартість:

Державна форма власності. Час навчання: від 2 років 10 місяців до 3 років 10 місяців в залежності від обраної спеціальності.

В наявність: платне і безкоштовне навчання, гуртожиток, підготовчі курси.

Перелік спеціальностей:

виробництво верстатів з програмним керуванням (технік-технолог, технік-конструктор):
- організація роботи підприємства;
- комп'ютерно-інформаційні технології в управлінні;
- розробка програм;
- налагодження машин, техніки;
- менеджмент конструкторських розробок;
- WEB-дизайн;
- AutoCad

обслуговування верстатів з ПУ та радіотехнічних комплексів (електромеханік):
- налагодження електронних систем управління;
- експлуатація та ремонт електронних систем управління обладнанням;
- конструювання електронних систем управління

програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем (програміст):
- розробка ПО і створення пакетів прикладних програм;
- комп'ютерна схемотехніка та архітектура ПК;
- організація комп'ютерних пакетів прикладних мереж і захист інформації;
- робота з текстовими редакторами і табличними процесорами

економіка підприємств усіх сфер виробництва (економіст):
- техніко-економічні розрахунки;
- складання економічної документації;
- бухгалтерський облік;
- маркетинг і менеджмент;
- володіння комп'ютером

обслуговування комп'ютерних систем і мереж (технік обчислювальної техніки):
- комп'ютерна електроніка;
- програмування;
- організація, налагодження та обслуговування локальних мереж;
- обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ і периферії

конструювання, виробництво, технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв (радіотехнік):
- конструювання, ремонт і технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв;
- розробка, ремонт і налагодження теле радіоапаратури, засобів моб. зв'язку;
- робота на телецентрах, вузлах зв'язку

Формат навчання:

денна, заочна форми навчання

 

Інформація для абітурієнта

 

Перелік документів, необхідних для вступу:
- 6 кольорових фотографій 3х4 см;
- медична довідка (форма 086-О);
- копія ідентифікаційного коду;
- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) і додаток до нього;
- паспорт або свідоцтво про народження;
- військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) - для осіб, які є військовозобов'язаними;
- інші документи, якщо вступник претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки, встановленими нормативно-правовими актами.
 

 

Одеська національна юридична академія

Рівень акредитації: ІV

Форма власності: державна

Адреса: м. Одеса, вул. Піонерська, 2

Телефон/факс: (0482) 63-97-64

Сайт: onua.edu.ua

  • Наявність безкоштовного навчання: 
  • Наявність платного навчання: 
  • Наявність військової кафедри: 
  • Наявність гуртожитка: 
  • Аспірантура, докторантура: 
  • Післядипломна освіта: 

Опис: Сьогодні ОНЮА - центр юридичної освіти, культури, науки України, провідний вищий навчальний заклад з правознавства. Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України академія здійснює підготовку фахівців за вищим - IV рівнем акредитації. У жовтні 1999 р. ОНЮА визнана переможцем у номінації - кращий юридичний навчальний заклад України. Навчання здійснюють 24 кафедри, де працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких понад 120 докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів. В академії функціонує кафедра військової підготовки.

Форми навчання: - денна; - заочна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: - бакалавр; - спеціаліст; - магістр.

Перелік факультетів: - міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики; - цивільної і господарської юстиції; - судово-адміністративний; - соціально-правовий; - адвокатури; - прокуратури та слідства; - підготовки професійних суддів.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВНЗ: Відділення до підготовці до вступу у ВНЗ проводить набір слухачів у групи довузівської підготовки з дисциплін: - "Основи правознавства" - обсягом 130 академічних годин; - "Українська мова" - обсягом 130 академічних годин; Заняття проводяться професорсько-викладацьким складом академії. Заняття проводяться по суботах та неділях, що дозволяє майбутнім абітурієнтам поєднувати навчання в школі з підготовкою до складання вступних екзаменів до академії. Форма навчання - денна. Підготовка здійснюється на платній основі.

Перелік документів, необхідних для вступу до ВНЗ: До заяви вступник додає: - медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію); - 6 фотокарток розміром 3x4 см; - сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірену копію).

Термін подачі документів для вступу до ВНЗ: Прийом документів від вступників на перший курс на всі форми навчання проводиться Приймальною комісією Академії з 16 червня до 15 липня включно.

Додаткова інформація: Для вступу необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів: - українська мова та література; - основи правознавства.

Примітка: для більш повної і детальної інформації стосовно діяльності, терміну і умов прийому абітурієнтів в учбовий заклад звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації ВНЗ.

 

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
(колишня назва Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г.Ананченка)
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Соціальна робота»
На денне відділення приймаються особи з базовою або повною загальною середньою освітою, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, на навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних осіб. Вартість навчання за рік – 5130 грн. Зараховані на навчання до коледжу на місця державного замовлення відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інваліди І-ІІ груп, інваліди з дитинства, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування забезпечуються безкоштовним чотирьохразовим харчуванням. Коледж має гуртожиток на 250 місць, надання місць у гуртожитку гарантовано. В гуртожитку є медичний пункт, спортивна кімната з тренажерами, душові кімнати, кімнати гігієни для дівчат та кімнати для приготування їжі.
На заочне відділення приймаються особи з повною загальною середньою освітою на навчання за контрактом, вартість навчання за рік – 2550 грн.
Термін прийому заяв та документів:
Базова загально-середня освіта паперові заяви: 01 липня - 13 липня 2019 р.
Повна загально-середня освіта подання документів виключно в електронній формі:
 реєстрація електронних кабінетів вступників: 01 липня - 29 липня 2019 р.;
Прийом паперових заяв та документів розпочинається з 10 липня 2019 р. Закінчується прийом паперових заяв:
  • від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить коледж 22 липня 2019 р.;
  • від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 29 липня 2019 р.
ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 16 лютого 2019 року, 18 травня 2019 року початок о 11.00 год.
Адреса технікуму: 61064 м. Харків вул. Полтавський шлях, 133; м. «Холодна гора» тел. 770-15-64, 370-31-43,067-57-919-27,  066-734-87-85, сайт: khoeti.com.ua
Харківський державний соціально-економічний коледж
(колишня назва Хар­ківсь­кий облі­ко­во-економіч­ний техні­кум)  м. Харків
 вул. Пол­тавський шлях, 133; сайт: khoeti.com.ua
тел. 370-30-52,  370-31-43, 770-15-64, 067-57-919-27,  066-734-87-85
Харківський державний соціально-економічний коледж
(колишня назва Хар­ківсь­кий облі­ко­во-економіч­ний техні­кум)  м. Харків
 вул. Пол­тавський шлях, 133; сайт: khoeti.com.ua
тел. 370-30-52,  370-31-43, 770-15-64, 067-57-919-27,  066-734-87-85
Харківський державний соціально-економічний коледж
(колишня назва Хар­ківсь­кий облі­ко­во-економіч­ний техні­кум)  м. Харків
 вул. Пол­тавський шлях, 133; сайт: khoeti.com.ua
тел. 370-30-52,  370-31-43, 770-15-64, 067-57-919-27,  066-734-87-85
Харківський державний соціально-економічний коледж
(колишня назва Хар­ківсь­кий облі­ко­во-економіч­ний техні­кум)  м. Харків
 вул. Пол­тавський шлях, 133; сайт: khoeti.com.ua
тел. 370-30-52,  370-31-43, 770-15-64, 067-57-919-27,  066-734-87-85
Харківський державний соціально-економічний коледж
(колишня назва Хар­ківсь­кий облі­ко­во-економіч­ний техні­кум)  м. Харків
 вул. Пол­тавський шлях, 133; сайт:khoeti.com.ua
тел. 370-30-52,  370-31-43, 770-15-64, 067-57-919-27,  066-734-87-85